پایگاه های اطلاعاتی

دسترسی آنلاین به پایگاه های Scopus، Web of science، JCR، First Search و Proquest در سایت www.iranpaper.ir برقرار است.

همچنین دانلود مقاله از پایگاه های اطلاعاتی زیر از طریق لینک مقاله یا DOI آن امکانپذیر است. برای آشنایی با نحوه دانلود مقالات از سایت Iranpaper  روی لینک های پایین کلیک کنید.
راهنمای دانلود مقاله
راهنمای دانلود کتاب
راهنمای دانلود پایان نامه
راهنمای دانلود استاندارد
راهنمای استفاده از دسترسی های مستقیم
این سامانه IP based بوده، تنها در داخل دانشگاه دسترس پذیر است.

*    اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از حساب کاربری خود می توانند در خارج از دانشگاه نیز به این پایگاه ها دسترسی داشته باشند. برای دریافت حساب کاربری، پس از تکمیل فرم عضویت ، با داخلی 103 یا شماره مستقیم 08138411103 (خانم سهرابی) تماس بگیرید.

Sciencedirect Springer Wiley IEEE
Taylor & Francis Online Sage Cambridge Oxford
Jstor Emerald Insight ACS RSC
IOP AIP ASME ASCE
AIAA Begell House Scientific.Net ACM
AMS SIAM Nature OSA
ICE Virtual Library World Scientific SPIE ingentaconnect
Thieme Connect Inderscience OnePetro CRCnetBASE
De Gruyter Maney Online McGraw-Hill eBooks ACI (concrete.org)
EurekaSelect  IGI Global Techno Press SAE
Annual Reviews IET Digital Library BJPsych Liebert
BioOne