تسویه حساب

دانشجویان کارشناسی

 
  • تحویل نسخه word و pdf پایان نامه . لازم است نگارش پایان نامه بر اساس دستورالعمل نگارش پایان نامه های کارشناسی باشد و پایان نامه هایی که به غیر از فرمت مربوطه تدوین شده باشند و از طریق کارشناس گروه آموزشی به کتابخانه ارائه شود.
  • عودت نمودن کلیه کتاب های در دست امانت
  • تسویه بدهی مربوط به جریمه تأخیر بازگشت کتاب


 

دانشجویان کارشناسی ارشد

 
  • ثبت نسخه نهایی پایان نامه در سامانه ثبت ایرانداک و ارائه رسید مربوطه
  • تحویل CD حاوی فایل word و pdf پایان نامه. لازم است که نگارش پایان نامه بر اساس دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد  باشد، در  صورتی که نگارش  پایان نامه با فرمتی غیر از دستورالعمل مذکور باشد،  کتابخانه از پذیرش پایان نامه و انجام تسویه حساب معذور می باشد.
  • عودت نمودن کلیه کتاب های در دست امانت
  • تسویه بدهی مربوط به جریمه تأخیر بازگشت کتاب
  • تسویه حساب با سامانه مقالات لاتین (دانشجویان عضو)


 

تسویه حساب با سایر اعضا

 
  • عودت نمودن کلیه کتاب های در دست امانت
  • تسویه بدهی مربوط به جریمه تأخیر بازگشت کتاب