تمدید کتاب

برای تمدید کتاب­ها به صورت اینترنتی، اینجا کلیک کنید.

هر عضو می­تواند تا ۲ بار کتاب­های در دست امانت خود را به صورت اینترنتی تمدید نماید. جهت دریافت راهنمای تمدید کتاب اینجا کلیک کنید. در صورت نیاز به تمدید سند به دفعات بیشتر، با شماره ۳۸۴۱۱۱۰۴ تماس گرفته، یا به بخش امانت کتابخانه مراجعه نمایید.

تمدید امانت کتاب در صورتی امکان‌پذیر است که:

الف. کتاب توسط اعضای دیگر کتابخانه رزرو نشده باشد.

ب. متقاضی، تأخیر در کتب امانی نداشته باشد. در صورت تاخیر حتی یک روز، کتاب به هیچ عنوان تمدید نمی ­شود.