سامانه فیلم های آموزشی

     نام پایگاه     

پوشش موضوعی

          سامانه فیلم­های آموزشی دانشگاه مشهد          
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه فردوسی مشهد
مکتبخونه
فیلم های رایگان دروس دانشگاه های برتر ایران
کلاس های درس دانشگاه   MIT
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه MIT
کلاس های درس دانشگاه کالیفرنیا
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه کالیفرنیا
کلاس های درس دانشگاه ییل
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه ییل
کدآکادمی
آموزش کدنویسی در ۹ زبان برنامه نویسی مختلف
فرادرس
آموزش آنلاین دروس تخصصی و دانشگاهی
ویکی کندو
آموزش رایگان دروس دانشگاهی و دبیرستانی