نظم سالن مطالعه

ماده ۷ آیین نامه – رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه

 

۷-۱- رعایت سکوت به هنگام مطالعه و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضا در کتابخانه الزامی است.

۷-۲- خوردن،‌ آشامیدن، استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه در محل کتابخانه ممنوع است.

تبصره: مفاد این آئین‌نامه برای کلیه استفاده‌کنندگان از کتابخانه اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و افراد خارج از دانشگاه، لازم‌ الاجرا است.

نظم سالن مطالعه