عضویت

ماده ۱ آیین نامه – افراد مجاز به استفاده از کتابخانه

  • دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان
  • اعضای هیأت علمی (رسمی، پیمانی)
  • کارمندان دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی)
  • اعضای کتابخانه سایر مراکز طرف قرارداد

 

ماده ۲ آیین نامه – شرایط و مدت عضویت در کتابخانه

۲-۱-    دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان پس از تکمیل و ارسال فرم عضویت الکترونیکی و پذیرش شرایط و ضوابط عضویت، و ارائه کارت دانشجویی به بخش امانت، به عضویت کتابخانه درمی­آیند. این افراد می­توانند با مراجعه به بخش امانت کتابخانه نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت نمایند. عضویت دانشجویان تا پایان دوران تحصیل در دانشگاه صنعتی همدان اعتبار دارد.

۲-۲-   دانشجویان مهمان دانشگاه صنعتی همدان می­توانند با تکمیل و ارسال فرم عضویت الکترونیکی به همراه عکس اسکن­شده متقاضی و پذیرش شرایط و ضوابط عضویت، و ارائه کارت دانشجویی مهمان به بخش امانت، به عضویت کتابخانه درآیند. مدت عضویت آن­ها برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی خواهد بود.

تبصره ۱: عکس اسکن شده متقاضی باید دارای مشخصات زیر باشد:

حداکثر حجم ۲۰ KB با ابعاد pixel260×۲۰۰

تبصره ۲: آن­دسته از دانشجویانی که به دستگاه اسکنر دسترسی ندارند و به­همراه فرم ثبت‌نام الکترونیکی عکس اسکن شده ارسال ننموده‌اند، باید یک قطعه عکس‌رنگی ۴×۳ پشت نویسی شده شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی، و برای دانشجویان مهمان ذکر نام دانشگاه مبدأ، به کتابخانه مرکزی تحویل نمایند.

۲-۳-   اعضای هیأت علمی (رسمی، پیمانی) و کارمندان دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) می­توانند با تکمیل فرم عضویت و ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده، به عضویت کتابخانه درآیند. مدت اعتبار عضویت اعضای هیات علمی و کارمندان رسمی تا زمان بازنشستگی، انتقال یا تسویه حساب می­باشد.

تبصره: اعتبار عضویت کارمندان  قراردادی تا پایان زمان قرارداد می­باشد و پس از آن عضویت آن­ها منوط به ارائه کپی قرارداد جدید است.

۲-۴-    اعضای کتابخانه­های مراکز طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم شامل معرفی نامه معتبر، کارت عضویت خود در کتابخانه مبدا و یک قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده، و تکمیل فرم عضویت کتابخانه دانشگاه صنعتی همدان، امکان عضویت در این کتابخانه را دارند. مدت اعتبار عضویت این دسته از اعضا تا هنگام تسویه با مرکز مبدا است. بدیهی است که تسویه حساب این افراد با مرکز مبدا منوط به تسویه حساب آنان با کتابخانه دانشگاه صنعتی همدان خواهد بود.

۲-۵- کارت دانشجویی بارکد­دار دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان به منزله کارت عضویت در کتابخانه می­باشد. برای کلیه اعضای دیگر کارت عضویت ماشین­خوان (بارکددار) صادر می­گردد.

تبصره ۱: جهت دریافت کارت عضویت در کتابخانه، مراجعه شخص امانت گیرنده الزامی است.

تبصره ۲: در صورت مفقود شدن کارت عضویت، اعضا موظفند مراتب را سریعاً به مدیریت کتابخانه اعلام نمایند.

تبصره ۳: صدور کارت عضویت المثنی به تشخیص و صلاحدید کتابخانه انجام می­شود.