اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان

اخبار و اطلاعیه اداره تحصیلات تکمیلی

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد -محمد کرمی نظر

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد در سایت دانشگاه-ابوذر یوسفلویی

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد در سایت دانشگاه-مهدی ترکمان

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون

 • انتخاب واحد پایان‌نامه در هر ترم تا زمان دفاع، الزامی است و عدم انتخاب واحد مطابق آیین‌نامه وزارتی، به منزله انصراف از تحصیل است.
 •  انتخاب واحد دانشجویان ترم هفتم، پس از پیگیری دانشجو در خصوص اخذ نامه تاییدیه از استاد محترم راهنما و مجوز کمیسیون موارد خاص، انجام خواهد شد.
 •  دانشجویان ترم ششم که سه گزارش پیشرفت تحصیلی اخیر خود را به موقع ارائه ننموده‌اند، فرم تعهد را تکمیل نمایند.
 •  دانشجو موظف است یک هفته پس از اتمام حذف و اضافه، جهت اطلاع از تغییرات احتمالی دروس توسط اساتید راهنما، انتخاب واحد خود را مجدداً بررسی نماید.
 • چنانچه دانشجویی در ارزشیابی اساتید شرکت نکند مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیست.
 • حذف تکدرس (حذف اضطراری) مختص دانشجویان کارشناسی است.
ردیف رویداد تاریخ
1 انتخاب واحد ورودي 98 و ماقبل
یک‌شنبه1400/11/17
2 انتخاب واحد ورودي 99 دوشنبه 1400/11/18
3 انتخاب واحد ورودي 1400 سه شنبه 1400/11/19
4 انتخاب واحد با تاخیر نیم‌سال چهارشنبه 1400/11/20
5 شروع کلاس‌ها شنبه 1400/11/23
6 حذف و اضافه ورودي 98 و ماقبل یک‌شنبه 1400/12/01
7 حذف و اضافه ورودي 99 و 1400 دوشنبه 1400/12/02
8 ارزشیابی اساتید شنبه 1401/03/14 تا جمعه 1401/03/20
9 پايان کلاس‌ها چهارشنبه 1401/03/25
10 امتحانات دروس عملی شنبه 1401/03/21 تا دوشنبه 1401/03/25
11 امتحانات شنبه 1401/03/28 تا دوشنبه 1401/04/13
خانم مریم معین
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
تلفن : 38411419-081
پست الکترونیک : pg@hut.ac.ir
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پاسخگویی به ایمیل و تماس تلفنی فقط در ساعت اداری امکان پذیر می باشد.
دانلودآیین نامه کارشناسی ارشد
دانلودآیین نامه تشویق مقاله
دانلودآیین نامه ورودی ممتاز ارشد
راهنمای تاسیس رشته

تقويم آموزشي دانشجویان کارشناسی ارشد نيم‌سال اول سال‌تحصيلي 1401-1400 (نیم‌سال 4001)

ردیف رویداد تاریخ
1 انتخاب واحد ورودي 98 و ماقبل
یک‌شنبه1400/11/17
2 انتخاب واحد ورودي 99 دوشنبه 1400/11/18
3 انتخاب واحد ورودي 1400 سه شنبه 1400/11/19
4 انتخاب واحد با تاخیر نیم‌سال چهارشنبه 1400/11/20
5 شروع کلاس‌ها شنبه 1400/11/23
6 حذف و اضافه ورودي 98 و ماقبل یک‌شنبه 1400/12/01
7 حذف و اضافه ورودي 99 و 1400 دوشنبه 1400/12/02
8 ارزشیابی اساتید شنبه 1401/03/14 تا جمعه 1401/03/20
9 پايان کلاس‌ها چهارشنبه 1401/03/25
10 امتحانات دروس عملی شنبه 1401/03/21 تا دوشنبه 1401/03/25
11 امتحانات شنبه 1401/03/28 تا دوشنبه 1401/04/13
 • انتخاب واحد پایان‌نامه در هر ترم تا زمان دفاع، الزامی است و عدم انتخاب واحد مطابق آیین‌نامه وزارتی، به منزله انصراف از تحصیل است.
 •  انتخاب واحد دانشجویان ترم هفتم، پس از پیگیری دانشجو در خصوص اخذ نامه تاییدیه از استاد محترم راهنما و مجوز کمیسیون موارد خاص، انجام خواهد شد.
 •  دانشجویان ترم ششم که سه گزارش پیشرفت تحصیلی اخیر خود را به موقع ارائه ننموده‌اند، فرم تعهد را تکمیل نمایند.
 •  دانشجو موظف است یک هفته پس از اتمام حذف و اضافه، جهت اطلاع از تغییرات احتمالی دروس توسط اساتید راهنما، انتخاب واحد خود را مجدداً بررسی نماید.
 • چنانچه دانشجویی در ارزشیابی اساتید شرکت نکند مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیست.
 • حذف تکدرس (حذف اضطراری) مختص دانشجویان کارشناسی است.
فایل راهنما پذیرش
فایل راهنما انتخاب واحد
فایل راهنما انتخاب استاد راهنما
فایل راهنما سمینار
فایل راهنما پروپزال
فایل راهنما گزارش سه ماهه تحصیلی
فایل راهنما سنوات تحصیلی
فایل راهنما دفاع از پایان نامه
فایل راهنما تسویه حساب
فایل راهنما  درخواست دانشجو