فراخوان‌های حمایت از پایان‌نامه‌ها

فراخوان‌های نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی (سامانه ساجد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌رساند جهت اطلاع از نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی مورد نظر شرکت‌ها و صنایع دولتی و خصوصی کشور به سامانه ساجد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایند.
سایر فراخوان‌ها         (فایل Pdf فراخوان شرکت انتقال گاز منطقه 7) و (فایل عناوین اولویتهای پژوهشی حوزه های فعالیت شرکت گاز ایران)