طرح دستیار فناوری
طرح دستیار فناوری در راستای بهبود توانمندی‌های دانشجویان، آموزش مهارت‌های مرتبط با کار آفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. این طرح با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده است. در این طرح پارک‌های علم و فناوری و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک‏‌ها، میزبان دانشجویان به مدت 6 ماه هستند و دانشجویان علاقه‌مند جهت مهارت آموزی و انجام فعالیت فناورانه به این شرکت‌ها معرفی می‌شوند.
اهداف طرح
  1.  افزايش مهارت‌ها و استعدادهاي دانشجويان
  2.  ارتقا توان پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه
  3.  تقويت واحدهاي فناور با تامين نيروي انساني متخصص
  4.  توسعه همكاري متقابل پارك علم و فناوري و دانشگاه
  5.  جهت دادن به برنامه تحقيق و توسعه واحدهاي فناور
حمایت‌ها
  • به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد. 
  • گواهینامه پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان
شرایط ثبت‌نام
  • دانشجویان کارشناسی پس از پایان نیم‌سال ششم
  • دانشجویان کارشناسی ارشد پس از پایان نیم‌سال دوم
  • دانشجویان دکتری پس از پایان نیم‌سال چهارم
ثبت‌نام
ثبت‌نام متقاضیان دستیاری در بازه 1/3/1401 تا 20/3/1401 در سامانه دستیار فناوری به آدرس (WWW.Parkintern.ir) انجام می‌شود. مدارک مورد نیاز دانشجویان، تصاویر کارت ملی، کارت دانشجویی، فایل رزمه حاوی سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشجویان و فرم مجوز شرکت در طرح (فرم پیوست 2) است. 

فایل‌ها