محمود رابطی رنجبر
کارشناس انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی
کارشناس 
شماره تماس: 38411119 – 081
آدرس ایمیل:    farhangi@hut.ac.ir

شرح وظایف:  
  • نظارت بر حسن انجام وظایف انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی بر اساس آئین نامه های مربوطه
  • ارتباط مستمر با دبیر دبیران و دبیران انجمن های علمی ، جهت نظارت بر عملکردهای فردی و گروهی
  • ایجاد زمینه های مناسب جهت ارتباط دبیران و اعضای انجمن با اساتید و بویژه اساتید مشاور انجمن ها
  • پیگیری درخواست ها و پیشنهادات دانشجویان در خصوص برنامه های مختلف از جمله: بازدیدهای علمی، همایش ها، نشست های دانشجویی، کلاس ها و دوره های آموزشی، مسابقات داخل و خارج از دانشگاه، و اخذ مجوزهای لازم برای این برنامه ها.
  • پیگیری در خصوص صدور بیمه نامه ها ی دانشجویی جهت اردوها و بازدیدهای علمی گروهی و انفرادی داخل و خازج از استان
  • نظارت بر حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات و اموال انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی
  • برگزاری انتخابات انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی در هر نیمسال دوم تحصیلی
  • هماهنگی امور مربوط به نمازخانه دانشگاه و اقامه نماز

 


گالری تصاویر