تعداد بازدید: 824

سومین دوره مجازی طرح ولایت

شناسه: 1340183
اطلاعیه ها


​​​​​​​

تعداد بازدید: 824

سومین دوره مجازی طرح ولایت

شناسه: 1340183
اطلاعیه ها


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی

اولین جشنواره ملی سلامت برای فضای مجازی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

ویژه برنامه روز دانشجو

جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه

افزودن نظرات