تعداد بازدید: 421

سمینار "کارمند خوب"

شناسه: 1330392
اطلاعیه ها


​​​​​​​

تعداد بازدید: 421

سمینار "کارمند خوب"

شناسه: 1330392
اطلاعیه ها


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی

اولین جشنواره ملی سلامت برای فضای مجازی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

ویژه برنامه روز دانشجو

جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه

افزودن نظرات