تعداد بازدید: 5425

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

شناسه: 1470955
اطلاعیه ها

به اطلاع می رساند نمایشگاه کتاب با تخفیف 50 درصدی برای دانشگاهیان از تاریخ 13 آذر 1401 به مدت 10 روز در محل طبقه هم کف ساختمان اصلی برگزار می گردد.

تعداد بازدید: 5425

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

شناسه: 1470955
اطلاعیه ها

به اطلاع می رساند نمایشگاه کتاب با تخفیف 50 درصدی برای دانشگاهیان از تاریخ 13 آذر 1401 به مدت 10 روز در محل طبقه هم کف ساختمان اصلی برگزار می گردد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات