تعداد بازدید: 5657

اطلاعیه تغییر رشته

شناسه: 1285470
اطلاعیه ها

تعداد بازدید: 5657

اطلاعیه تغییر رشته

شناسه: 1285470
اطلاعیه ها

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی

اولین جشنواره ملی سلامت برای فضای مجازی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

ویژه برنامه روز دانشجو

جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه

افزودن نظرات